hvcab.com

Tillstånd

Vi, tillsammans med partners har möjlighet att lösa alla typer av tillståndsfrågor:

  • Samrådsfrågor
  • Ta fram MKB:er
  • Kompletta koncessionsansökningar
  • Tillståndsfrågor i entreprenader