hvcab.com

Upphandlingsunderlag

Vi kan ta fram kompletta förfrågningsunderlag, inklusive Administrativa Föreskrifter för entreprenadupphandlingar, gällande såväl utförande- som totalentreprenader. Agerar även som Tekniskt stöd vid anbudsutvärderingar.