hvcab.com
Entreprenadbesiktning, isoleringsprojekt, Stockholms skärgård
Entreprenadbesiktning  Isoleringsprojekt, Stockholms skärgård.
Sandhamn, Tviskäret, 59°17'23.1"N 18°53'06.6"E

Vid båttransport mellan öar så sågs Havsörnen på en kobbe med en martall. Vågorna var kraftiga och båten krängde, sköt ett tjugotal bilder varav två blev riktigt häftiga. Observera den skarpa blicken och den styrka som finns i klorna. En skarpsynt besiktningsman som har koll på projekten! Beställare, Vattenfall Eldistribution AB.

Projektering, Projektledning 145kV Gotland, Södra Benet
Projektering, Projektledning  145kV Ledning, Gotland, Södra benet.
Nytt uppsamlingsnät för vindkraft på Gotland.

Vi projekterar, tillsammans med partners, utbyggnaden av ett nytt produktionsnät för vindkraft på södra Gotland. Totalt ca 6 mil 145 kV. High Voltage Consulting har ansvaret för projektledningen.

Statusbedömning, Svenska Kraftnät
Statusbedömning, Svenska Kraftnät.
Stickprovsmässig okulär besiktning av 220- och 400 kV ledningar.

Ledningar äldre än 30 år statusbedöms och resultatet sammanfattas i en rapport över den aktuella ledningens status och underhållsbehov.

Projektledning, 145 kV ledning Hedemora-Garpenberg
Projektledning  Ny 145 kV ledning Hedemora-Garpenberg.
Ledning i två etapper med entreprenörerna på Etapp 1, Hjorts Entreprenad och Linjebygg AB samt Etapp 2, Vattenfall Services Nordic AB.

Ledningen byggd fram till nytt ställverket vid Garpenbergsgruvor som skall säkerställa den utökade produktionskapaciteten som bolaget Boliden gör.
Beställare, Vattenfall Eldistribution AB.

Vi är erfarna seniorkonsulter inom kraftteknik.

sellihca-logo