Entreprenadbesiktning  Isoleringsprojekt, Stockholms skärgård.

High Voltage Consulting AB affärside

High Voltage Consulting är den kortaste vägen till teknisk hjälp i branschen. Vi tillhandahåller konsulttjänster inom elkraftteknik med hög teknisk kompetens och kvalitet. Detta skapar förutsättningar för våra beställare, så att de kan överföra energi till sina kunder med hög driftsäkerhet och god miljöhänsyn..