hvcab.com
miljo

Kvalitetspolicy

Våra uppdrag kännetecknas av nöjda kunder och medarbetare.
Vi tillhandahåller tjänster inom projektledning, projektering, konstruktion, beredning, tillståndsfrågor och entreprenadbesiktning enligt fastställda och överenskomna krav från våra kunder, offentliga myndigheter och samarbetspartners.

Det uppnås genom:

 • Fastställda kvalitetsmål vilka regelbundet följs upp
 • Lyhördhet gentemot våra kunders önskemål och behov
 • Aktivt och nära samarbete med våra kunder
 • Följa myndigheters och branschens krav och rekommendationer
 • Systematiskt egenkontrollarbete och mentorskap
 • Kontinuerlig utbildning inom branschrelaterade frågor

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy grundar sig på en helhetssyn genom att följa gällande lagar och föreskrifter etc. inom miljöområdet.
Vi planerar resor för att minska miljöbelastningen, minska användningen av papper genom att skicka så många dokument som möjligt på elektronisk väg

Vi försöker alltid att reducera vår miljöpåverkan genom:

 • Användning av miljömärkta produkter
 • Ställa miljömässiga krav på våra samarbetspartners
 • Regelbunden revison av miljöarbetet
 • Kontinuerlig utbildning inom miljöområdet
 • Minska antalet fysiska möten till förmån för telefon- och videokonferenser

 

Enköping 2014-02-12
Lars-Göran Ståhl VD

Sanering av pcb-smittad kabel.
Sanering av pcb-smittad kabel.