Ellevio

 • Optospecialist, drift &underhålls frågor kring  ELLEVIOs optofibernät
 • Deltagit i Ramp Up projektet för att öka investeringarna i regionnätet
 • Nätplanering av regionledningar   i Värmland, Dalarna och Hälsingland
projekturval

Vattenfall Eldistribution

 • Förstudie i samarbete med Ramböll att ta fram färdig koncessionsansökan för ny 145 kV-luftledning samt 36 kV-kabelförband.
 • Byggkontrollant för ny 40 kV –luftledning mellan Dals-Ed och Nössemark.
 • Projektledning och projektering Solna 145 kV-kabelförband, till följd av nya exploateringar i området samt effekthöjning vid Karolinska sjukhuset.
 • Mölndal projektering för ny OPGW på 145 kV-ledningar.
 • Projektledning - Förbifart Stockholm, Knista stolpen i Häggvik 70 kV luftledning.
 • Byggkontrollant - Tyresö Lindalen två kabelförband 20 kV.
 • Byggkontrollant - Runmarö isoleringsprojekt BLL och jordkabel 20 kV.
 • Projektledning - Flytt av ledning, ny avfart TRV, Almnäs-Nykvarn 70 kV luftledning.
 • Byggkontrollant - Tyresö Bollmora dubbla kabelförband 20 kV
 • Projektledning - Flytt av ledning, ny exploatering Täby kommun, Etapp 1 och Etapp 2 Arninge-Ullna 145 kV kabelförband.
 • Byggkontrollant - Gladökvarn BLL och jordkabel, nya nätstationer.
 • Byggkontrollant - Gräsö areaförstärkning BLL 20 kV.
 • Byggkontrollant - Addersnäs BLL isoleringsprojekt.
 • Byggkontrollant - Enviken sambyggnad El med VA utbyggnad Norrtälje kommun.
 • Projektledning - Ny 145 kV luftledning Hedemora-Garpenberg.
 • Byggkontrollant - Forsmark tre etapper med BLL isoleringsprojekt.
 • Byggkontrollant - Vegastaden exploatering Haninge kommun.
 • Byggkontrollant - Hargshamn BLL isoleringsprojekt.