byggkontrollant

Byggkontrollant

På beställarens uppdrag utför vi kontroll av entreprenader så de följer de avtal och bygghandlingar som finns mellan parterna. Vi kontrollerar så entreprenaderna utförs på fackmannamässigt sätt och enligt de normer och krav som ställs i branschen. Vi är ett stöd för beställarens projektledare i fält och deltager även på Byggmöten samt hjälper till med ev. ÄTA hantering.

 

Byggledning

Byggledaren har en viktig rådgivande funktion med sin tekniska och juridiska kunskap kring kontrakt, avtal och regelverk. Vi kommer oftast in tidigt i projekten och kan då bistå vid val av lämplig entreprenör utifrån vår erfarenhet inom branschen.