forstudier

Förstudier

Vi jobbar nära beställaren och enas om vilka avgränsningar som är relevanta för uppdraget.

Vi har stor erfarenhet av att genomföra statusbedömningar på befintliga anläggningar, samt ta fram förslag på lämpliga sträckningar för såväl luftledningar som kabelförband. Resultatet av förstudien mynnar för de mesta ut i en rapport, där exempelvis förslag till åtgärder på befintliga anläggningar och lämpliga sträckningar för nybyggnation tillsammans med kalkyler presenteras på ett överskådligt sätt.