konstruktioner

Konstruktion

High Voltage Consulting AB tar fram förslag och hållfasthetsberäknar stolpkonstruktioner & trästolpskonstruktioner 0,4-145 kV. Vi utför linberäkningar och beräknar utslag för isolatorkedjor samt tar fram fundamentskonstruktioner och utför hållfasthetsberäkningar på fundament