projektering

Projektering

Vi kan vara behjälpliga med att mer ingående analysera alternativen framtagna i förstudien, såväl ekonomiskt, miljömässigt som byggtekniskt. Våra konsulter tar fram förslag på lämpligt tekniska utförande och konstruktionsval för ledningen. Vi utför stakning, inmätning och utsättning med GPS och totalstation. Vidare kan vi göra CAD-baserad ledningsprofiler och självklart ta fram kompletta förfrågningsunderlag.