tillstand

Tillstånd

Tillsammans med vår partner hanterar vi alla typer av tillståndsfrågor som exempelvis samråd med myndigheter och intressenter, samt framtagande av miljökonsekvensbeskrivningar MKB.
Vi gör förstudier och kompletta koncessionsansökningar.
Vi har tillgång till ett antal specialister för utredningar av olika slag.